Cập nhật lúc: 06/05/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày 21/4/3023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBNDvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
 

Ảnh minh họa

Theo đó, tại Danh mục có 152 thủ tục hành chính được công bố, trong đó 127 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/4/3023 và thay thế các Quyết định số: 735/QĐ-UBND ngày 25/3/2022; 1959/QĐ-UBND ngày 31/8/2022; 2489/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Huệ Nguyễn

In Gửi Email