Cập nhật lúc: 11/08/2023

Khai trương Hệ thống về phổ biến, cập nhật kiến thức lý luận chính trị

Chiều 9.8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩachỉ đạo, chủ trì lễ khai trương.
 Khai trương Hệ thống về phổ biến, cập nhật kiến thức lý luận chính trịCác đại biểu ấn nút khai trương Hệ thống thí điểm. Ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị liên quan. Tham dự sự kiện tại 9 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy tham gia thí điểm Đề án (Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bình Dương) có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, những năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị.

Từ đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, nhất là các thành tựu trên lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, vừa phải thường xuyên, cấp bách, vừa phải có chiến lược, bền bỉ, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương. Ảnh: Ban Tuyên giáoCác đại biểu tham dự lễ khai trương. Ảnh: Ban Tuyên giáo

Đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động thường xuyên sử dụng mạng internet, các nền tảng xã hội để phát tán tài liệu bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận các thành quả của công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Thực tiễn cách mạng cũng như quá trình phát triển của đất nước cho thấy, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cần được quan tâm, đẩy mạnh đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng chủ động, kịp thời.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương thức giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm sự thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Ban Tuyên giáo  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Ban Tuyên giáo

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và kỳ vọng Hệ thống thí điểm sẽ góp phần thúc đẩy, tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Để Hệ thống đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị cần nhận thức sâu sắc việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet là một xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn. Từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Việc thí điểm phải bảo đảm yêu cầu kiến thức lý luận chính trị đưa vào phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật phải phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội.

Khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm Hệ thống, nhằm đạt hiệu quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được lựa chọn thí điểm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Hệ thống thí điểm; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong đó, lấy kết quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Đồng thời tích cực đóng góp ý kiến để Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung, hoàn thiện Hệ thống thí điểm, làm cơ sở đề xuất Bộ Chính trị cho phép triển khai đại trà.

In Gửi Email