Cập nhật lúc: 28/08/2023

Các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực VHTTDL báo công dâng Bác

Sáng 28.8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực VHTTDLtoàn quốc năm 2023 do Ủy viên BCHTrung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng đoàn đãbáo công dâng Bác về những thành tích nổi bật đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ VHTTDL tại buổi lễ

Dự buổi lễ có các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ, Đoàn Văn Việt, Hoàng Đạo Cương; đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ VHTTDL; đại diện lãnh đạo các địa phương và các Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là sự hiện diện của 330 gương điển hình tiên tiến, đại diện cho hàng triệu bông hoa nghìn việc tốt trong lĩnh vực văn hóa trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tại buổi lễ trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã được lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để thể hiện quyết tâm của toàn ngành VHTTDL trong việc học tập và làm theo lời Bác, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh Duơng Hoàng Sum, đại diện cho 330 đại biểu điển hình tiên tiến và 78 đại biểu tiêu biểu được tuyên dương lên báo công với Bác.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gắn huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.1946: “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ”; “Văn hóa soi phải đường cho quốc dân đi”, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, lời căn dặn của Người đã trở thành lời hiệu triệu, tạo thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần vô cùng to lớn, soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, làm nên những chiến công vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tiếp nối tư tưởng của Người, văn hóa Việt Nam đã chuyển biến mạnh mẽ và có những đóng góp to lớn vào công cuộc kiến thiết, dựng xây đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh Duơng Hoàng Sum, đại diện cho 330 đại biểu điển hình tiên tiến và 78 đại biểu tiêu biểu được tuyên dương lên báo công với Bác

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021, với phương châm xuyên suốt “Quyết liệt hành động, Khát vọng cống hiến”, toàn ngành đã nỗ lực tạo nên những bước ngoặt đột phá, những dấu ấn đậm nét, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, từng bước đáp ứng được niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Toàn ngành đã tập trung đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, xác định quản lý nhà nước thông qua các công cụ pháp luật, cơ chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để “khơi thông nguồn lực” và “thúc đẩy sáng tạo”; tăng cường “củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa” nhằm tháo gỡ các rào cản chính sách, tăng cường tự chủ, tự hoạch toán, xây dựng cơ chế đặc thù với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa để giải phóng sức sáng tạo, khai thác các nguồn tài nguyên văn hóa và khuyến khích sự tham gia tích cực của xã hội, tạo động lực phát huy sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế, xã hội.  

Với cách làm quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều chuyển động rất rõ rệt; sự chuyển động này không chỉ dừng lại ở lời nói mà đã trở thành những hành động, quyết sách cụ thể; nguồn lực đầu tư cho văn hóa được quan tâm, năm sau cao hơn năm trước. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển. Văn hoá trong chính trị và trong kinh tế bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả tích cực.

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác

"Công nghiệp văn hoá và thị trường văn hoá có bước khởi sắc. Hoạt động giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế có bước phát triển mới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được phát huy, biểu dương, lan toả vào đời sống xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hoá nói riêng, xây dựng đất nước nói chung", ông Dương Hoàng Sum báo công với Bác.

Thể thao Việt Nam tiếp tục thiết lập các dấu mốc lịch sử. Từ thành công của SEA Games 31 đến SEA Games 32 đã góp phần quan trọng nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, con người Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup 2023. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển mạnh mẽ; tập luyện thể dục, thể thao đã từng bước trở thói quen như đánh răng, rửa mặt hằng ngày của mỗi người dân.

Du lịch từng bước được mở cửa, tăng tốc mạnh mẽ và có những đóng góp tích cực vào quá trình phục bồi, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước sau đại dịch Covid-19. Chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam trong những gần đây đều tăng nhanh và nằm trong số 3 quốc gia có mức độ cải thiện cao nhất thế giới.

“Từ nhiều tháng nay, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành VHTTDL đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích mới… Học tập và làm theo lời Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, chúng cháu luôn tin tưởng và tuyệt đối trung thành đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; tiếp tục đổi mới, đoàn kết, sáng tạo; rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nghĩa tình, trung thực, thủy chung, trách nhiệm, sẻ chia, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, cản trở sự phát triển; tích cực tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của Ngành, xứng đáng là lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ “Chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam” trong thời kỳ mới.

Học tập và làm theo lời Bác, chúng cháu sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám dấn thân vào những vấn đề mới, vấn đề khó mà toàn Ngành đang tập trung tháo gỡ; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và hoàn thiện thể chế chính sách, khơi thông nguồn lực để xây dựng, chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, góp phần thực hiện thành công khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc”, Giám đốc Sở VHTTDL Dương Hoàng Sum thay mặt các đại biểu hứa với Bác.

Lần đầu tiên được vào Lăng viếng Bác, đại biểu Lò Văn Sâu ở xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, ông rất vui, xúc động và tự hào khi được có mặt trong đoàn đại biểu thành kính báo công dâng Bác. “Dân tộc Lự chúng tôi là dân tộc rất ít người, tôi là cán bộ nghỉ hưu, giờ làm nông ở nhà. Khi bản có các cuộc họp, có vấn đề gì bà con không hiểu về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, mình lại tìm hiểu để giải thích, phổ biến giúp đồng bào hiểu, không nghe lời kẻ xấu”, ông Lò Văn Sâu nói và cho biết, sau khi trở về, ông sẽ tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, chung tay làm việc tốt để quê hương ông ngày càng no ấm.

Không chỉ ông Lò Văn Sâu mà 330 đại biểu điển hình tiên tiến và 78 đại biểu tiêu biểu được Tuyên dương lên báo công với Bác chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa học tập và làm theo lời Bác của Ngành VHTTDL. Dù khác nhau về lĩnh vực hoạt động, vị trí công tác, dù đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, nhưng tất cả đều có chung một tình cảm sắc son, một niềm tin, một quyết tâm xây dựng Ngành ngày càng phát triển vững mạnh, thật sự “Soi đường cho quốc dân đi” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

In Gửi Email