Cập nhật lúc: 19/07/2023

Hội nghị toàn quốc về Công nghiệp văn hóa sẽ diễn ra vào tháng 9/2023

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về Công nghiệp văn hóa.
 Hội nghị toàn quốc về Công nghiệp văn hóa sẽ diễn ra vào tháng 9/2023
In Gửi Email