Cập nhật lúc: 15/04/2023

Đi làm ngày Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5, người lao động được trả lương thế nào?

Người lao động đi làm trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 sẽ được trả lương làm việc ban ngày bằng 400% lương, làm việc vào ban đêm nhận 490% lương.
 Câu hỏi:

Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trùng với Giỗ Tổ Hùng Vương nên chúng tôi được nghỉ 5 ngày liên tục. Nhiều người lao động băn khoăn về chế độ lương, thưởng trong dịp nghỉ lễ này và nếu đi làm những ngày này thì chúng tôi được trả lương thế nào?

Trả lời:

Năm 2023, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào ngày 29/4 dương lịch, ngay trước các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ngày 29/4 là thứ Bảy (ngày nghỉ cuối tuần) nên người lao động được nghỉ bù vào tuần tiếp theo, tức là ngày 2/5. Trong khi đó, ngày 30/4 trùng với ngày Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù tiếp ngày 3/5.

Do đó, năm 2023, người lao động được nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 5 ngày liên tục, từ 29/4 đến hết 3/5.

Đi làm ngày Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5, người lao động được trả lương thế nào? - 1

Người lao động đi làm trong ngày Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 sẽ được trả ít nhất bằng 400% lương cơ bản.

Trong những ngày nghỉ lễ trên, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương (3 ngày, không tính ngày nghỉ bù). Trường hợp người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết sẽ được trả lương, thưởng theo quy định.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người đó.

Việc có thưởng cho người lao động hay không sẽ được xác định dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người đó. Điều này được quyết định bởi người sử dụng lao động. Ngay cả khi doanh nghiệp lựa chọn thưởng cho người lao động thì họ cũng được chủ động về mức thưởng và hình thức thưởng.

Tuy nhiên, nếu quy chế thưởng của doanh nghiệp hoặc trong các thỏa thuận khác với người lao động có ghi nhận về việc thưởng tiền hoặc hiện vật vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 thì doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng cam kết.

Bên cạnh đó, do nhu cầu công việc, doanh nghiệp có thể chủ động đề nghị người lao động đi làm vào những dịp nghỉ lễ, tết. Trường hợp này sẽ được tính làm thêm giờ, quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo đó, tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ Luật Lao động như sau: Tiền lương làm thêm ban ngày = 300% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Như vậy, nếu tính cả lương ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm ngày lễ, tết được trả lương làm việc ban ngày nhận ít nhất 400% lương; làm việc vào ban đêm nhận ít nhất 490% lương.

Trường hợp, nếu cần huy động người lao động làm việc trong dịp lễ, tết thì người sử dụng lao động cũng cần đảm bảo các điều kiện tại khoản 2 Điều 107 bao gồm: Phải được sự đồng ý của người lao động; bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, không quá 40 giờ/tháng; bảo đảm tổng số giờ làm thêm trong năm không quá 200 giờ.

 Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.

VĂN CHƯƠNG
In Gửi Email