Cập nhật lúc: 18/08/2023

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Thắng
Phạm Xuân Thắng

 

Chức vụ:Giám đốc
Số Điện Thoại:0903.585.044

 

Nguyễn Thị Hồng Thanh
Nguyễn Thị Hồng Thanh

 

Chức vụ:Phó Giám đốc
Số Điện Thoại:0977.57.1977

 

Hồ Thị Kim Nhị
Hồ Thị Kim Nhị

 

Chức vụ:Phó Giám đốc
Số Điện Thoại:0934.833.232

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Trương Thị Bạch Vân
Trương Thị Bạch Vân

 

Chức vụ:Phó trưởng phòng phụ trách
Số Điện Thoại:0982.984.747

 

PHÒNG PHÁT HÀNH - TUYÊN TRUYỀN

Đặng Văn Hào
Đặng Văn Hào

 

Chức vụ:Trưởng phòng
Số Điện Thoại:0905.434.707

 

Nguyễn Thị Hải Vân
Nguyễn Thị Hải Vân

 

Chức vụ:Phó trưởng phòng
Số Điện Thoại:0839.931.798
Chuyên Môn:

 

PHÒNG DỊCH VỤ VÀ PHỔ BIẾN PHIM

Trương Thanh Bưởi
Trương Thanh Bưởi

 

Chức vụ:Trưởng phòng
Số Điện Thoại:0368.048.538
Chuyên Môn:

 

Nguyễn Thái Hà
Nguyễn Thái Hà

 

Chức vụ:Phó Trưởng phòng
Số Điện Thoại:0982.850.217

 

In Gửi Email