Cập nhật lúc: 05/09/2023

Những quy định đáng chú ý trong tháng 9-2023

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, khách hàng được hoàn tiền nếu chuyến bay chậm từ 5 tiếng... là 2 trong nhiều quy định đáng chú ý.
 Nghị định 55/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-9-2023.

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

Những quy định đáng chú ý trong tháng 9-2023 - Ảnh 1.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng từ ngày 5-9. Ảnh: Internet

Nghị định số 55/2023 cũng sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B; mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Nhiều trường hợp không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ

Thông tư 05/2023 của Bộ Xây dựng quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Thông tư có hiệu lực từ 20-9-2023.

Theo Thông tư, các lĩnh vực gồm: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở, công sở và thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của văn bản trên.

Chuyến bay bị chậm từ 5 tiếng, khách hàng được hoàn tiền

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 19/2023 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ ngày 1-9-2023.

In Gửi Email