Cập nhật lúc: 11/09/2023

ĐỢT PHIM KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đợt phim "Kỷ niệm 78 năm mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)".
 
  Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Phó giám đốc trung tâm phát biểu khai mạc đợt phim

 

Đợt phim chính thức khai mạc vào lúc 19h00, từ ngày 30/8 đến ngày 05/9/2023 tại cụm rạp Dak Lak Cinema Center và trên nền tảng mạng xã hội của đơn vị. Các bộ phim được chiếu trong đợt này, gồm: Phim tài liệu Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn” (Hồ Chí Minh năm 1946 - Phần 2), Phim truyện Việt Nam: “Dưới tán rừng lặng lẽ”.

Nhìn vào những trang sử của dân tộc, có thể nói năm 1946 là một năm đầy cam go. Vận mệnh đất nước mong manh được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước lần đầu tiên đã có Quốc hội, có hiến pháp và một chính phủ mới ra đời, rồi xóa mù chữ, cứu đói, phục hồi nền kinh tế, xây dựng lực lượng quân đội... xong còn rất nhiều việc về đối ngoại, giải quyết thù trong, giặc ngoài....đó chính là thông điệp của bộ phim Tài liệu: “Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn” (Hồ Chí Minh năm 1946 - Phần 2).

Bộ phim truyện Việt Nam Dưới tán rừng lặng lẽ của đạo diễn Nguyễn Quang phác họa những chiến sỹ kiểm lâm ngày đêm đối mặt với hiểm nguy để giữ cho tán rừng luôn mãi xanh tươi, bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống bình yên và sinh kế của người dân. Bộ phim cũng là lời tâm sự, sẻ chia với số phận éo le, ngang trái của những con người đã trải qua một thời lầm lỡ.

Đợt phim nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử quan trọng của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu, phổ biến rộng rãi các tác phẩm Điện ảnh đến với công chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân./.

PH-TT

In Gửi Email