Cập nhật lúc: 04/10/2023

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ngày 21/9 UBND tỉnh ban hành văn bản số 8130/UBND-NC đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Thực hiện nghiêm túc hoạt động quản lý xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

Chỉ đạo tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn quản lý, có giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; trọng tâm là: Vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy, mỗi gia đình ít nhất có một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; hoàn thành xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC; vận động, hướng dẫn hộ gia đình tháo dỡ “chuồng cọp” (nếu có) để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ; thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tồn tại, vi phạm (nếu có); hướng dẫn các cơ sở được kiểm tra khắc phục các hạn chế, tồn tại theo hướng “rõ người, đúng thẩm quyền, không có vùng cấm”; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đảm bảo yêu cầu về PCCC; công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm về PCCC và cứu nạn cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật để tăng cường hiệu quả phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự có thể xảy ra; đối với các cơ sở có vi phạm về PCCC và cứu nạn cứu hộ đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, yêu cầu khắc phục mà cố tình không thực hiện, khắc phục hoặc không đảm bảo yêu cầu về lối thoát nạn, đường thoát nạn thì phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi các giấy phép có liên quan theo quy định.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với: Trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã; nhà chung cư cao dưới 5 tầng và có khối tích dưới 5.000 m3; trường tiểu học, trung học cơ sở có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập dưới 2.000 m3

BBT

In Gửi Email