Cập nhật lúc: 06/06/2024

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 4890/UBND–KSTTHC, ngày 4/6/2024 về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, thực hiện Công văn số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024.

a
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Cư M'gar. (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ. Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viễn thông Đắk Lắk và các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết đề xuất Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an triển khai kết nối Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (SSO) và cho phép công dân gửi yêu cầu xác thực thông tin CCCD/CMND 9 số đối với tài khoản đã đăng ký trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo hướng dẫn chỉ đạo tại các văn bản của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và UBND tỉnh...

Thúy Hồng

In Gửi Email