TRUYỀN HÌNH VĂN HÓA
Phim phóng sự "Những nhân chứng lịch sử trong chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk 10 - 03 - 1975"

Số lượt truy cập : 383270
Online : 190
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 03 Văn Tiến Dũng, phường Tân An - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623. 850139 và 02633. 856212
Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk. Điện thoại : (02623)813665