TRUYỀN HÌNH VĂN HÓA
TRANG VĂN HÓA SỐ 6/2014

BÀI CŨ HƠN
v
Số lượt truy cập : 12392
Online : 101
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 03 Văn Tiến Dũng, phường Tân An - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623. 850139 và 02633. 856212
Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk. Điện thoại : (02623)813665