LỊCH CHIẾU PHIM
DỰ KIẾN LỊCH CHIẾU PHIM THÁNG 02/2013

 TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG DAK LAK

 PHÒNG PHÁT HÀNH VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

DỰ KIẾN LỊCH CHIẾU PHIM

  THÁNG 02/ 2013

 

 

 

NGÀY THÁNG

 

TÊN PHIM

 

NƯỚC SẢN XUẤT

 

HÃNG PHIM

 

RẠP CHIẾU

 

GHI CHÚ

 

2-2

YÊU ANH ! EM DÁM KHÔNG

VN

PHƯỚC SANG

HƯNG ĐẠO

 

6-2

NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN

VN

HD

VINACINEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                   

 

            Buôn Ma thuột, ngày 22 tháng 1 năm 2013

 

 

LÃNH ĐẠO DUYỆT                            PHÒNG PHTT               Người lập

 

 

 

·        Ghi chú: - Phim có thể thay đổi vì lý do đột xuất                          

v
Số lượt truy cập : 229157
Online : 348
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 03 Văn Tiến Dũng, phường Tân An - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623. 850139 và 02633. 856212
Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk. Điện thoại : (02623)813665