CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH
Những phần mềm dựng Video tốt nhất hiện nay_P2
 Adobe Premiere Pro CS6

 

Adobe Premiere Pro CS6 phn mm cung cp thc hin bước đt phá cho sn xut video, cho phép bn làm vic mt cách đáng k nhanh hơn nh cách mng bn đa 64-bit, GPU tăng tc Adobe đng cơ thy ngân Playback. Làm vic t nhiên vi các đnh dng video mà bn mun và thúc đy sn xut t **kch bn đ chnh sa, mã hóa, và giao hàng cui cùng. 

* Adobe Premiere Pro CS6 T
p sc mnh ca quy trình công vic không băng 
Adobe Premiere Pro CS6 Tiết kim thi gian vi ngành công nghip hàng đu quy trình công vic bn đa không băng, mà loi b mã và rewrapping, trong khi vn gi cht lượng nguyên sơ ca cnh ca bn. Chp và đăng nhp đon phim t máy nh hu như bt kỳ - bao gm máy nh không băng vi Adobe OnLocation CS5. 


Adobe Premiere Pro CS6 Làm vic tt hơn vi NLEs khác 

* Nhp khu và xut khu ca Apple cui cùng Ct d án Avid Pro và Adobe Premiere Pro đ bn có th khám phá nhng kh năng mi After Effects, Photoshop, và phn mm Adobe khác, mang li tiết kim thi gian hi nhp gia các công c Adobe cho các d án to ra trong nhng NLEs khác. 

Adobe Premiere Pro CS6 Di chuyn nhanh hơn t kch bn đ màn hình 

Adobe Premiere Pro CS6 Di chuyn t kch bn đ màn hình nhanh hơn vi Adobe Story, mt mi Adobe CS Live dch v trc tuyến * tích hp vi Adobe Premiere Pro. Kch bn nhp khu t Adobe Câu chuyn đ to ra các danh sách bn, kch bn sp xếp cnh quay và sn xut ct gim thô, và sau đó ti ưu hóa video đ to ra tham gia tri nghim trc tuyến. CS Live dch v min phí trong mt thi gian hn chế. 


Adobe Premiere Pro CS6 M rng bn đa không băng quy trình công vic nâng cao 

Chnh sa video t nhiên trong các đnh dng không băng mi nht, bao gm c RED, AVCCAM, XDCAM HD 50, DPX, P2, XDCAM, và máy nh DSLR, mà không cn chuyn mã hoc rewrapping. 
* Mang l
i li ích sáng to ca các công c Adobe toàn b d án ca bn bng cách nhp khu và xut khu các d án t nhng NLEs khác. 

* Script-màn hình công vic mi 
* Ph
i hp các kch bn, t đng trích xut danh sách bn, và to ra siêu d liu phong phú tài sn mà tc đ lên chnh sa. Làm nhiu hơn vi quy trình công vic kch bn màn hình 

* S
dng các tùy chn đăng nhp mnh m trong Adobe OnLocation khi làm vic vi các máy nh không băng. Xem tt c các tính năng Adobe OnLocation CS5 

* Nó h
tr cho máy nh DSLR mi 
Ch
nh sa video ngun gc t các máy nh DSLR mi nht mà không cn chuyn mã rewrapping. 

* S
p xếp hp lý mã hóa vi tân Adobe Media mã hóa nâng cao 
S
n xut ni dung trong hu như bt kỳ đnh dng, bao gm DPX, FLV, F4V, H.264, MPEG-2, QT, WM, và nhiu hơn na. 

Adobe Premiere Pro CS6 Thu thp thông tin phn hi hiu qu hơn bng cách chia s công vic trong tiến trình vi Adobe CS Review, mt Adobe CS Live dch v trc tuyến .* CS Live dch v min phí trong mt thi gian hn chế. (Tích hp vi CS Review s không có sn cho Adobe Premiere Pro CS5 phn mm ban đu tàu tích hp kh năng d kiến **s có sn cho người s dng Adobe Premiere Pro sau này trong năm 2010.) 


Adobe Premiere Pro CS6 Chnh sa nhanh hơn vi siêu d liu nâng cao: 

Đt được hiu qu cao hơn vi các tính năng siêu d liu mnh m mi. Phát hin khuôn mt và biến cuc đi thoi nói vào tìm kiếm văn bn nhanh hơn và chính xác hơn. 

Adobe Premiere Pro CS6 Hàng chc nhng ci tiến tiết kim thi gian mi 

Adobe Premiere Pro CS6 Tăng năng sut vi các tính năng và ci tiến quy trình làm vic đ ngh ca người s dng như bn. Ví d, s dng phát hin cnh t đng đ to ra các đon riêng bit t băng HDV, nhp khu tài sn t các đĩa DVD, s dng các phím tt bàn phím mi, các khung hình chính điu khin vi đ chính xác thm chí nhiu hơn, và làm sch các trình t mt cách nhanh chóng vi các lnh mi cho vic tìm kiếm và loi b nhng khong trng. 


* Hi
u sut kinh nghim đt phá và đt được keying nhanh chóng, chính xác sc đ - ngay c trên các đon phim HD đy thách thc vi các cht Ultra

DVD tìm kiếm web vi Adobe Encore CS5 mi 

Cung cp các DVD kinh nghim tương tác trên web, hoàn chnh vi các menu chương và kh năng tìm kiếm. 

                                                                                                                                                   Ý Lan (tổng hợp) 

v
Số lượt truy cập : 278738
Online : 53
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 03 Văn Tiến Dũng, phường Tân An - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623. 850139 và 02633. 856212
Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk. Điện thoại : (02623)813665