VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH
Luật số: 31/2009/QH12.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009.


 TEST 123456
v
Số lượt truy cập : 278773
Online : 88
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 03 Văn Tiến Dũng, phường Tân An - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623. 850139 và 02633. 856212
Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk. Điện thoại : (02623)813665