VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH
18/01/2013, 15:57
 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X,kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về điện ảnh.


16/08/2012, 16:15
Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12
16/08/2012, 16:13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009.

v
Số lượt truy cập : 34402
Online : 100
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 05 Lê Duẩn - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 05003.850217 - 05003.856212
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk. Điện thoại : 05003845678