GIỚI THIỆU

I.      VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN:

1.     VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

-       Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng triển khai phổ biến các sản phẩm điện ảnh, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động phát hành và chiếu phim đúng theo định hướng đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao dân trí và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân.

-       Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.     NHIỆM  VỤ VÀ QUYỀN HẠN

-        Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới phát hành phim và chiếu bóng trên địa bàn toàn tỉnh, kế hoạch hoạt động của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

-        Tổ chức sản xuất phim theo chỉ đạo; sản xuất phim theo đặt hàng; nhập khẩu phim lưu hành nội bộ để phục vụ yêu cầu công tác; lưu trữ phim phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công.

-        Tổ chức thực hiện các hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động và các hoạt động điện ảnh khác phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi và lực lượng vũ trang; các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật.

-        Tổ chức hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ điện ảnh trong hệ thống các đơn vị chiếu bóng; hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác trên địa bàn toàn tỉnh.

-        Thực hiện việc lồng tiếng dân tộc thiểu số trong các phim về đề tài dân tộc thiểu số, các băng, đĩa hình điện ảnh; phát hành phim tài liệu thời sự cho các đơn vị chiếu phim trong tỉnh.

-        Tổ chức quản lý, khai thác các rạp chiếu phim được giao quản lý; các dịch vụ văn hoá, dịch vụ điện ảnh trên cơ sở phát huy phương tiện và cơ sở vật chất của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

-        Tham gia làm nhiệm vụ tại Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

-        Phối hợp sản xuất và liên kết kinh doanh trên lĩnh vực điện ảnh với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

-        Triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá trên lĩnh vực điện ảnh ở địa phương.

-        Thực hiện công tác quản lý viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của đơn vị theo quy định của pháp luật.

-        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II.   NHÂN SỰ - CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1.      Ban giám đốc:

Ban giám đốc, gồm: Giám đốc và các phó Giám đốc

-         Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

-         Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao;

 

2.      Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

-         Phòng Hành chính – Tổng hợp;

-         Phòng Phát hành – Tuyên truyền;

-         Phòng Quản lý rạp chiếu phim;

-         Phòng Chiếu phim lưu động (số 1 và số 2)

 III. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN:

-   Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngành Điện ảnh ĐăkLăk chỉ là phòng Chiếu bóng thuộc Ty Văn hoá – Thông tin.

-   Năm 1976 đến 1978 đổi tên thành Quốc doanh Chiếu bóng.

-   Năm 1981 đổi tên thành Công ty Chiếu bóng.

-   Năm 1987 đổi tên thành Công ty Điện ảnh.

-   Ngày 02 tháng 3 năm 2004 đổi tên thành Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng ĐăkLăk.

 IV. CÁC THÔNG TIN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

1.    Phạm Xuân Thắng – Giám đốc.

ĐT: 02623.856785

DĐ: 0903.585.044

2. Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Giám Đốc 

     ĐT:  02623.856212

     DĐ: 0977.57.1977 

 

V.    THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng ĐăkLăk

Địa chỉ: 03 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.

Điện thoại: 02623.856212;   02623.850217.

Fax: 02623.856212

Rạp Hưng Đạo

Địa chỉ: 235 Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.

Điện thoại:02623.852268

 

Rạp Kim Đồng

Địa chỉ: 04 Hai Bà Trưng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.

Điện thoại: 02623.855772.

 

 


v
Số lượt truy cập : 50465
Online : 373
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 03 Văn Tiến Dũng, phường Tân An - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623. 850139 và 02633. 856212
Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk. Điện thoại : (02623)813665