GIỚI THIỆU

I.       CƠ CẤU TỔ CHỨC:

A.    Các phòng, ban trực thuộc:

1.      Ban Giám đốc Trung tâm: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

2.      Phòng Hành chính – Tài vụ.

3.      Phòng Phát hành – Tuyên truyền.

4.      Rạp Chiếu bóng Hưng Đạo.

5.      Rạp Chiếu bóng Kim Đồng.

6.      Đội Chiếu bóng số 1.

7.      Đội Chiếu bóng số 2.

 

II.   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM:

 - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới phát hành phim và chiếu bóng trên toàn tỉnh.

 - Tổ chức các hoạt động điện ảnh đáp ứng nhu cầu xem phim của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; chiếu phim phục vụ các xã vùng xa, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

 - Tổ chức các hoạt động điện ảnh phục vụ các ngày Lễ và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ớ địa phương.

 - Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ điện ảnh  trong hệ thống các đơn vị chiếu bóng, các cửa hàng, đại lý băng đĩa hình điện ảnh trong tỉnh.

 - Phát hành phim tài liệu cho các đơn vị chiếu phim trong tỉnh; thực hiện việc lồng tiếng dân tộc thiểu số trong các băng, đĩa hình điện ảnh.

 - Tổ chức các hoạt động kinh doanh: chiếu phim; in sang, bán và cho thuê băng, đĩa hình điện ảnh.

 - Tổ chức các dịch vụ văn hoá, dịch vụ điện ảnh trên cơ sở phát huy phương tiện và cơ sở vật chất của đơn vị.

 - Phối hợp sản xuất, phát hành phim và liên kết kinh doanh trên lĩnh vực điện ảnh với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

 - Triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá trên lĩnh vực điện ảnh ở địa phương.

 - Các nhiệm vụ khác do Nhà nước giao.

 

III. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN:

-   Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngành Điện ảnh ĐăkLăk chỉ là phòng Chiếu bóng thuộc Ty Văn hoá – Thông tin.

-   Năm 1976 đến 1978 đổi tên thành Quốc doanh Chiếu bóng.

-   Năm 1981 đổi tên thành Công ty Chiếu bóng.

-   Năm 1987 đổi tên thành Công ty Điện ảnh.

-   Ngày 02 tháng 3 năm 2004 đổi tên thành Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng ĐăkLăk.

 

IV. CÁC THÔNG TIN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

1.    Phạm Xuân Thắng – Giám đốc.

ĐT: 05003.856785

DĐ: 0903.585.044

2.      Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Giám đốc.

    ĐT: 05003.865656

    DĐ: 0907252039

3. Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Giám Đốc 

 

V.    THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng ĐăkLăk

Địa chỉ: 64 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.

Điện thoại: 05003.856212, 05003.850217.

Fax: 05003.856212

 

Rạp Hưng Đạo

Địa chỉ: 235 Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.

Điện thoại: 05003.852268.

Rạp Kim Đồng

Địa chỉ: 04 Hai Bà Trưng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.

Điện thoại: 05003.855772.

v
Số lượt truy cập : 10821
Online : 80
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 05 Lê Duẩn - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 05003.850217 - 05003.856212
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk. Điện thoại : 05003845678